Co je Radiový orientační běh?

Je to sport, ve kterém je úkolem za pomocí přijímače (lidově rádia), mapy a buzoly nalézt vysílač ukrytý v lese, označený lampiónem a vysílající určitý kód v morseovce. Ten slyšíme díky přijímači, do kterého máme připojeny sluchátka, které nám interpretují kód v podobě morseovky.

Co vysílač vysílá?

Vysílač vysílá rádiové vlny. Ty zachytí přijímač a zpracuje je. Ve sluchátkách připojené k rádiu slyšíme morseovku. Například takhle --/---/. (přehrát) vysílá vysílač číslo 1. Podle toho, kolik teček slyšíme za čárkami, se orientujeme, jaké číslo má vysílač, který posloucháme (na jaký běžíme). Např. vysílač číslo 3 --/---/... (přehrát) má na konci tečky tři. Tyto vysílače vysílají na shodné frekvenci (nemusíme přelaďovat). Kromě kontrol vysílá i tzv. maják: --/--- (přehrát). Ten je umístěn u cíle a na rozdíl od ostatních kontrol vysílá na jiné frekvenci. Od něj vede do cíle koridor z fáborků nebo mlíka. Maják je poslední vysílající kontrola, která se razí.

Jak se rádiem zaměřuje?

Tady by se hodila spíše praktická ukázka. Tak tady je. Je to reportáž ČT z MS v Srbsku 2012. Přijímač má předek a zadek. Takže když přijímač nastavíte zády k vysílači, moc toho nezaměříte. Podle toho, jak rádio k vysílači natočíte, se mění hlasitost morseovky.

Mapa

Pokud znáte orientační běh, tak mapa pro ROB je stejná, ale bez zakreslených kontrol. Na mapě najdeme vrstevnice, cesty, typy lesů, potoky, kameny, umělé objekty... Závodník má z tratě zakreslený pouze start, cíl a maják. Kontroly, které musí být v prostoru mapy, už závodník hledá sám. Ukázka mapy.

Máme dvě soutěžní pásma: 144MHz a 3,5MHz

Podle typu rádia také zaměřujeme. Pásmo 144MHz (lidově řečeno dvoumetr-podle délky vlny, kterou vysílá vysílač) je na styl zaměření nejjednodušší. Zkrátka jdete tam, kam vám rádio měří (za nejhlasitějším signálem). Ovšem má to jedno úskalí. Dvoumetr nemusí měřit přímo na kontrolu. Vysílané vlny se mohou odrážet např. od kopců, od větších objektů a tak vám signál může "hodit" jinam. Dvoumetr někdy vypeče i nejlepší závodníky. Stane se, že běžíte na kopec, kde si myslíte, že kontrola bude a ona je zatím na kopci vedle.
Pásmo 3,5MHz (lidově osmdesátka-také podle délky vlny) je, co se týče zaměření kontroly, na metr přesná. Zde mají výhodu závodníci, kteří umějí opravdu rychle běhat. Ovšem styl zaměřování je trochu jiný. Nejdříve změříte, kde je síla signálu nejméně hlasitá. Ovšem to není konec. Tento signál je totiž nejméně hlasitý ve dvou směrech. Před vámi a za vámi. Pro určení toho správného směru slouží tlačítko na rádiu, které když zmáčknete a správně natočíte rádio po směru minima změřeného před tím, bude v jednom směru hlasitý a v tom druhém tišší. Poté běžíte na hlasitější zvuk.
Při zaměřování máme obě rádia před sebou.

Rozmístění kontrol v lese a jejich vysílání v průběhu závodu

Všechny kontroly musí být od sebe vzdáleny minimálně 400 metrů včetně majáku. Žádná kontrola nesmí být do 750 metrů od startu. Ve zvláštní disciplíně, sprintu, jsou od sebe všechny kontroly včetně majáku vzdáleny minimálně 100 metrů. Vysílače se dělí podle toho, jak rychlé mají klíčování morseovky, tedy na rychlé a pomalé vysílače. V lese může být minimálně 5 vysílačů na pomalé frekvenci, maximálně 10 vysílačů (5 pomalých, 5 rychlých). Max 5 od jednoho typu. Vysílače se střádají ve vysílání. Pomalé kontroly mají svoji frekvenci stejně jako rychlé, takže do sebe nezasahují. Vysílají po 5 minutách pořád dokola. Tzn. v první minutě závodu jede kontrola č. 1 (0:00-0:59), v druhé minutě dvojka (1:00-1:59) atd. až po pětku (4:00-4:59). Poté se cyklus opakuje, začíná opět jedničkou (5:00-5:59) a tak dále. Důsledkem je, že závodníci v kategoriích startují v intervalech po 5 minutách. Každá kategorie vyhledává jiné kontroly (ale nemusí).

Kategorie

Rozhodující je, jaký jste ročník (resp. kolik vám letos je nebo bude). Máme 15 základních kategorií.

MUŽI:

M12

M14

M16

M19

M21

M40

M50

M60

do 12 let

13-14

15-16

17-19

bez ohledu na věk

40-49

50-59

60 a více

 

ŽENY:

D12

D14

D16

D19

D21

D35

D50

do 12 let

13-14

15-16

17-19

bez ohledu na věk

35-49

50 a více

 
Podle úrovně soutěže (národní, krajské, okresní) se mohou vypsat další kategorie. Zpravidla to jsou:
MDR - děti s doprovodem, děti bez doprovodu ale na jiné sutěžící trati např. na linii.
linie (liniová trať) - trať pro děti, kteří si ještě netroufnou jít velký závod. Trať v lese je pro ně ofáborkována. Na trati se nachází pár vysíláčů, které děti musí pomocí rádia najít. To, že mají hledat kontrolu poznají podle lampionu vysicího v blízkosti fáborků. Kontroly jsou od lampionu umístěny do několika metrů.
MD20K, P, K - kategorie pro příchozí, začátečníky, atd. Zpravidla poloviční vzdálenost tratě oproti hlavní kategorii M20

Disciplíny

Máme 9 disciplín.
Klasika pásmo 144MHz - trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 9 km. Délka vysílání jednoho vysílače je 1 minuta.
Klasika pásmo 3,5MHz - trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 10 km. Délka vysílání jednoho vysílače je 1 minuta.
Krátká trať pásmo 144MHz - trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 5 km. Délka vysílání jednoho vysílače je 30 sekund (všechny vysílače odvysílají za 2,5 minuty).
Krátká trať pásmo 3,5MHz - trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 6 km. Délka vysílání jednoho vysílače je 30 sekund (všechny vysílače odvysílají za 2,5 minuty).
Sprint (3,5MHz) trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 3 km. Délka vysílání jednoho vysílače je 12 sekund (všechny vysílače odvysílají za 1 minutu). Vítězný čas cca 18 minut.
Foxoring (3,5MHz) - trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 10 km. Vysílač nevysílá v celém prostoru lesa. Úkolem závodníka je doběhnout do středu kolečka, které má zakreslené v mapě, kterou dostane na startu, tam vysílač na 100% uslyší a dohledá. Vysílač nesmí být slyšet ve vzdálenosti větší než 250 metrů od něj.
Noční závod (3,5MHz) - téměř stejný závod jako krátká trať pásmo 3,5MHz, jen se závodí v noci
Dlouhá trať - trať o délce pro hlavní kategorii mužů cca 18 km. Délka vysílání jednoho vysílače je 1 minuta. Je to závod, ve kterém se běží s oběma typy přijímačů, napřed se běží jedno pásmo, poté proběhne předávka a běží se pásmo druhé.
Štafety (3,5 MHz) - 3 členná družstva, každý běží sprintovou trať. Závodníci běží v družstvu postupně.

 

Tento sport mě zaujal. Co dál?

Můžete nás navštívit na některém z tréninků nebo kontaktujte předsedu našeho oddílu.
Pokud to k nám máte daleko, můžete si vybrat jiný oddíl v ČR na oficiálních stránkách našeho sportu.

Zkratky v ROB

ROB - Radiový orientační běh
ARDF - Amateur radio direction finding (česky to stejné jako ROB)
OB - Orientační běh
80m = osmdesátka - soutěžní pásmo 3,5 MHz (s menším rádiem). Číslo udává cca délku vlny na dané frekvenci. Ve skutečnosti λ≐85.714 metrů
2m = dvoumetr - soutěžní pásmo 144 MHz (s větším rádiem). Číslo udává cca déku vlny na dané frekvenci. Ve skutečnosti λ≐2.083 metrů.
REPRE - státní reprezentace
ŽDR - žákovská a dorostenecká reprezentace
MEŽD - Mistrovství Evropy žáků a dorostenců
EYAC = anglicky MEŽD (European youth ARDF championship)
MSŽD - mistrovství světa žáků a dorostenců
WYAC = anglicky MSŽD (World youth ARDF championship)
MS - Mistrovství světa (zpravidla jen kategorie MD19+)
ME - Mistrovství Evropy (zpravidla jen kategorie MD19+)